Informatie over gegevensbescherming

Verklaring betreffende de verwerking van persoonsgegevens op het sollicitatieplatform van BSH Hausgeräte GmbH.

1. Verantwoordelijke BSH-entiteit

Het sollicitatieplatform via het internetadres https://jobs.bsh-group.de wordt geleverd door

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Duitsland.

2. Gebruik en toegang tot sollicitantgegevens binnen BSH, doel

Het sollicitatieplatform (“Sollicitatieplatform”) van de hieronder genoemde organisatie (“Organisatie”) stelt sollicitanten in staat om te solliciteren op geadverteerde vacatures en om open sollicitaties in te dienen. Sollicitaties op het Sollicitatieplatform worden verwerkt voor de volgende Organisatie:

BSH Huishoudapparaten B.V.
Taurusavenue 36
2132 LS Hoofddorp
Nederland

Indien noodzakelijk zal, met het oog op het invullen van de vacature, jouw sollicitatie worden doorgezonden aan medewerkers van een BSH vestiging zoals genoemd in de wervingstekst. Je kunt hier meer informatie over de BSH Hausgeräte Groep vinden.

De persoonsgegevens (zie de velden in het online sollicitatieformulier; velden gemarkeerd met een "*" zijn verplicht) die door sollicitanten in het Sollicitatieplatform zijn ingevoerd, worden uitsluitend door de Organisatie samengesteld, verwerkt en gebruikt voor het sollicitatieproces en het invullen van vacatures.

De informatie die door de sollicitant is ingevoerd met betrekking tot de vraag "Hoe heb je BSH leren kennen?" wordt buiten het sollicitatieproces gebruikt voor statistische analyse in geanonimiseerde vorm.

Het invullen van vacatures wordt uitgevoerd in samenwerking met de verantwoordelijke medewerkers van de betreffende functionele afdeling en de afdeling Human Resources (HR) van de Organisatie. De HR-afdeling en de verantwoordelijke medewerkers van de betreffende afdeling(en) hebben toegang tot de (persoons)gegevens verstrekt door de sollicitant.

Bij het solliciteren naar een geadverteerde vacature zijn de door de sollicitant verstrekte (persoons)gegevens alleen toegankelijk voor, en worden verwerkt door, BSH-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het invullen van de beschikbare functie. Wanneer een sollicitant een open sollicitatie indient, worden de (persoons)gegevens die door de sollicitant zijn verstrekt, doorgegeven aan de betreffende functionele afdeling/organisatie binnen de BSH-groep.

BSH kan persoonsgegevens van de sollicitant verkrijgen en verwerken uit verschillende (openbare) bronnen, zoals sociale media, waaronder o.a. LinkedIn.

3. Beheer van sollicitantgegevens en bewaartermijnen

Beheer van sollicitantprofielen

Solliciteren naar een functie (een geadverteerde vacature of open sollicitatie) is mogelijk zonder registratie van een account op het Sollicitatieplatform. In dat geval ontvangt de sollicitant een link via e-mail, waar de sollicitant een account op het Sollicitatieplatform kan (maar niet hoeft te) maken.

Wanneer een account op het Sollicitatieplatform via de link wordt aangemaakt, hebben sollicitanten op elk moment toegang tot hun sollicitantprofiel. Sollicitanten kunnen hun ingevoerde (persoons)gegevens te allen tijde bekijken en de (persoons)gegevens die aan BSH zijn verstrekt gedurende het sollicitatieproces bekijken.

De sollicitant kan zijn/haar contactgegevens op elk gewenst moment bijwerken, maar documenten en informatie inzake het door de sollicitant verstrekte sollicitantprofiel kunnen niet door de sollicitant zelf worden bijgewerkt/verwijderd (dit kan wel via BSH - zie hieronder). Op elk moment kunnen aanvullende documenten worden toegevoegd. De sollicitanten moeten zich bewust zijn van het feit dat het wijzigen van de contactgegevens van invloed is op al hun actuele sollicitaties.

Wanneer de sollicitant niet meer geïnteresseerd is in de geadverteerde vacature, kan hij/zij de sollicitatie op elk gewenst moment intrekken op het Sollicitatieplatform zelf. De sollicitant wordt dan niet langer als een mogelijke kandidaat voor de functie beschouwd.

Wanneer de sollicitant niet wil doorgaan met de open sollicitatie, kan de sollicitant zijn/haar sollicitatie op elk gewenst moment intrekken op het Sollicitatieplatform zelf. De sollicitant wordt dan niet langer beschouwd als een mogelijke kandidaat voor de door de sollicitant aangegeven functie(s).

De Organisatie kan contact opnemen met de sollicitant met de vraag of hij/zij geïnteresseerd is om lid te worden van een pool van personen die hebben aangegeven om bij de Organisatie en/of de BSH-groep te werken ("Sollicitantenpool"). Na toetreding tot de Sollicitantenpool, kan BSH contact opnemen met de sollicitant voor (andere) functies die aansluiten op de kennis en/of ervaring van de sollicitant. Wanneer de sollicitant niet meer geïnteresseerd is om deel te nemen aan de Sollicitantenpool, kan de sollicitant zijn/haar deelname op elk willekeurig moment op het Sollicitatieplatform intrekken.

Bewaartermijnen

In het geval van een sollicitatie voor een geadverteerde vacature, of in het geval van een open sollicitatie, worden de sollicitatiegegevens, documenten, gebruikersaccount en andere persoonlijke gegevens van de sollicitant verwijderd, uiterlijk 3 maanden nadat het sollicitatieproces is afgerond. Afronding van het sollicitatieproces betekent het moment waarop de sollicitant (i) door BSH wordt aangenomen, (ii) de sollicitatie heeft teruggetrokken, of (iii) een afwijzing van BSH heeft ontvangen.

In het geval dat de sollicitant zijn/haar toestemming heeft gegeven met betrekking tot de toelating tot de Sollicitantenpool, worden de sollicitatiegegevens, documenten, gebruikersaccount en andere persoonlijke gegevens van de sollicitant verwijderd uit de Sollicitantenpool na 12 maanden na de toelating tot de Sollicitantenpool.

In het geval dat de sollicitant is toegelaten tot de Sollicitantenpool en deze vervolgens zijn/haar toestemming wil intrekken, worden zijn/haar sollicitatiegegevens, documenten, gebruikersaccount en andere persoonlijke gegevens verwijderd, 3 maanden na de afronding van het sollicitatieproces of - indien ouder – direct.

4. Bescherming tegen misbruik van gegevens

BSH voldoet aan specifieke veiligheidsmaatregelen om sollicitantprofielen te beschermen tegen manipulatie, verlies, schade, ongeoorloofde toegang en openbaarmaking. BSH past de veiligheidsmaatregelen aan volgens de technologische ontwikkelingen. De overdracht van gegevens tussen de webbrowser van de sollicitant en het Sollicitatieplatform vindt plaats met een gecodeerde HTTPS-verbinding (transportversleuteling).

5. Aannameproces

In het geval dat de sollicitant door de Organisatie wordt aangenomen, wordt zijn/haar sollicitatieprofiel niet automatisch verzonden naar het betreffende HR administratiesysteem van de HR-afdeling, maar wordt het gebruikt in het kader van het aannameproces.

6. Interne sollicitanten

Het privacy beleid met betrekking tot het werven van sollicitanten is van toepassing. Gegevens van interne kandidaten worden niet bewaard voor eventuele toekomstige vacatures; informatie over hoe jij je verder kunt ontwikkelen kan worden verstrekt door je leidinggevende.

7. JobAgent

Op onze website kan men zich abonneren op de JobAgent als nieuwsbrief. Om te controleren of de aanmelding voor het ontvangen van deze nieuwsbrief daadwerkelijk door de eigenaar van een e-mailadres is gedaan, maken wij gebruik van de "dubbele-opt-in procedure". Wij zullen een bevestigingse-mail sturen naar het e-mailadres dat opgegeven is door de persoon die zich heeft aangemeld. Een aanmelding voor de nieuwsbrief is pas geslaagd, wanneer de eigenaar van het e-mailadres de activering van de nieuwsbrief uitdrukkelijk heeft bevestigd door te klikken op de link uit de bevestigingsmail. Als bewijs loggen wij de uitvoering van de afzonderlijke stappen van de double-opt-in procedure.

In het kader van onze nieuwsbriefdistributie maken wij gebruik van statistische methoden. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de statistische analyse van onze nieuwsbriefdistributie.

Indien u zich inschrijft voor onze JobAgent nieuwsbrief en daarmee instemt met de verzending, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending van de nieuwsbrief. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. U treft daartoe een link aan in elke nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, verwijderen wij uw persoonlijke gegevens uit onze database. Ook als u zich niet afmeldt, eindigt uw abonnement op de nieuwsbrief automatisch 12 maanden na uw aanmelding. U kunt zich te allen tijde opnieuw abonneren.

De gegevens worden alleen voor technische doeleinden gebruikt en zijn niet toegankelijk voor anderen dan de technische beheerders.

8. Gebruik van cookies in BSH eRecruitment

Wat zijn cookies en waarom maken we er gebruik van?

Cookies zijn kleine tekstbestanden of stukjes code die een unieke identificatiecode bevatten. Een cookie slaat informatie op zoals voorkeurstaal of persoonlijke instellingen. Wanneer u ons Job Portal op een later moment opnieuw bezoekt, zal uw browser de eerder opgeslagen cookie instellingen verzenden naar het recruitment systeem. Dit stelt ons in staat persoonlijke en op u toegespitste informatie voor u weer te geven. Cookies zorgen er onder andere voor dat u ingelogd blijft tijdens uw bezoek aan onze website en dat de website goed functioneert.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

Wij gebruiken alleen cookies die technisch gezien noodzakelijk zijn om de website optimaal te laten functioneren.

Welke cookies worden werkelijk gebruikt?

a) Session cookie: Deze cookie dient om de gebruiker te identificeren tijdens het bezoek aan de website en deze wordt automatisch verwijderd wanneer het browserventer wordt gesloten. De session cookies worden gebruikt voor de volgende zaken:

 • Toewijzen van een sollicitatie aan een browser tijdens het sollicitatieproces
 • Toewijzen aan een bestaande gebruiker in het systeem (‘Ik ben ingelogd als Jan Jansen’)

b) Applicant cookie: Deze cookie zorgt ervoor dat de toegang tot het JobPortal wordt gecontroleerd. Het wordt gebruikt om te evalueren via welke kanalen sollicitanten naar het JobPortal worden geleid. Het kan ook worden gebruikt om te zien of sollicitanten de link hebben gebruikt om hun sollicitatie af te ronden. De applicant cookie wordt voor één week aangemaakt, wordt alleen intern geëvalueerd en wordt niet aan derden verstrekt. Zoals elke cookie kan deze op elk moment via de browser worden verwijderd.

c) Banner cookie: Deze cookie wordt geactiveerd zodra de gebruiker klikt op de banner. Dit betekent dat de banner niet langer zichtbaar is voor de gebruiker. De cookie slaat de banner instellingen op gedurende één jaar. Dit betekent dat de banner na één jaar weer zichtbaar zal zijn.

9. Aanvullende gegevensbeschermingsinformatie

Om de website in uw internetbrowser weer te geven, gebruiken we verschillende technische apparaten om ervoor te zorgen dat alle inhoud altijd up-to-date is. Om ervoor te zorgen dat uw gebruikerservaring, met name de laadsnelheid van de website, te allen tijde wordt verbeterd, maken we ook gebruik van technische serviceproviders die ons in staat stellen om de inhoud te leveren die nodig is voor de presentatie van de website (zogenaamde "Content Delivery Networks") of CDN). Deze technische CDN-serviceproviders treden op namens ons en zijn gebonden aan onze instructies door overeenkomstige overeenkomsten. De op deze manier verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om de inhoud van de website in uw internetbrowser weer te geven en worden onmiddellijk na tussentijdse opslag verwijderd binnen het kader van de levering.

Om technische redenen verzendt uw internetbrowser automatisch informatie naar onze webserver (bijvoorbeeld loggegevens). We slaan sommige van deze informatie op in logbestanden, zoals:

 • datum van toegang
 • tijdstip van toegang
 • URL van de website
 • versie van het gebruikte HTTP-protocol
 • bestanden geopend
 • volume van overgedragen gegevens
 • type en versie van de internetbrowser
 • type besturingssysteem
 • IP-adres (geanonimiseerd)

De bovengenoemde loggegevens bevatten normaal gesproken geen persoonsgegevens. We analyseren loggegevens alleen op incidentbasis indien nodig, vooral om fouten in de werking van onze website te verhelpen of beveiligingsincidenten te verhelderen. We bewaren deze loggegevens voor onbepaalde tijd.

In speciale gevallen kan het nodig zijn dat we het volledige IP-adres van het apparaat verzamelen en gegevens loggen om fouten te verhelpen of bewijsmateriaal met betrekking tot beveiligingsincidenten te bewaren. We verwijderen deze gegevens zodra de fout is verholpen of het beveiligingsincident volledig is opgehelderd, of als het oorspronkelijke doel van de verwerking niet langer bestaat vanwege andere factoren. In het geval van een beveiligingsincident, zullen we loggegevens per geval naar de onderzoeksinstanties verzenden, voor zover wettelijk toegestaan. We bewaren dergelijke loggegevens gescheiden van andere verzamelde gegevens die betrekking hebben op het gebruik van onze website.

We baseren de bovengenoemde gegevensverwerking op een wettelijke vergunning in overeenstemming met Art. 6 par. 1 lit. b van Verordening (EU) 2016/679 voor:

 • Persoonsgegevens van sollicitanten verstrekt tijdens het sollicitatieproces op de website van het Sollicitatieplatform;
 • Registratie op het Sollicitatieplatform;
 • Opslag en verwerking van persoonsgegevens in de Sollicitantenpool.

10. Uw rechten

  • Uw recht op informatie over uw gegevens: wij zullen u op verzoek informatie verstrekken over de gegevens die wij over u bewaren. Als u vragen heeft over uw persoonlijke gegevens, gebruik dan het volgende contactkanaal voor uw verzoeken: neem rechtstreeks contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming:

            BSH Huishoudapparaten B.V.
            Data Protection Officer
            Taurusavenue 36
            2132 LS Hoofddorp
            Nederland
            Data-Protection-NL@bshg.com

  Indien sollicitanten verdere vragen, suggesties of klachten hebben, kunnen zij rechtstreeks contact opnemen via telefoon of e-mail met de BSH contactpersoon vermeld in de vacature of via vacature@bshg.com.

  • Uw recht om uw gegevens te corrigeren en aan te vullen: wij zullen onjuiste informatie over u corrigeren als u ons hiervan op de hoogte stelt. We zullen onvolledige gegevens aanvullen als u ons hiervan op de hoogte stelt, op voorwaarde dat deze gegevens noodzakelijk zijn voor het beoogde doel van de verwerking van uw gegevens.
  • Uw recht om uw gegevens te verwijderen: wij zullen de informatie die wij over u bewaren op uw verzoek verwijderen. Sommige gegevens worden echter alleen verwijderd onder voorbehoud van een gedefinieerde bewaartermijn, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te bewaren, of omdat we de gegevens nodig hebben om aan onze contractuele verplichtingen jegens u te voldoen.
  • Uw recht om uw gegevens te laten blokkeren: in bepaalde wettelijk bepaalde gevallen zullen wij uw gegevens blokkeren als u wilt dat wij dit doen. Geblokkeerde gegevens worden slechts in zeer beperkte mate verder verwerkt.
  • Uw recht om toestemming in te trekken: u kunt de gegeven toestemming voor het verwerken van uw gegevens op elk moment in de toekomst intrekken. De wettigheid van de verwerking van uw gegevens blijft hierdoor onaangetast tot het moment waarop uw toestemming wordt ingetrokken.
  • Uw recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens: u kunt op elk moment in de toekomst bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, als wij uw gegevens verwerken op basis van een van de wettelijke rechtvaardigingen in artikel 6 (1e of 1f) van Verordening (EU) 2016/679. In het geval dat u bezwaar maakt, zullen we de verwerking van uw gegevens staken, op voorwaarde dat er geen dwingende en legitieme redenen zijn voor verdere verwerking. De verwerking van uw gegevens ten behoeve van directe marketing vormt voor ons nooit dwingende en legitieme redenen.
  • Uw recht op gegevensportabiliteit: op uw verzoek kunnen we bepaalde informatie voor u beschikbaar stellen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.
  • Uw recht om in beroep te gaan bij een regelgevende instantie: u kunt bij een gegevensbeschermingsinstantie in beroep gaan voor gegevensbescherming. Neem hiervoor contact op met de gegevensbeschermingsautoriteit die verantwoordelijk is voor uw woonplaats of de gegevensbeschermingsautoriteit onder wiens rechtsgebied wij vallen (hieronder genoemd).


  Autoriteit Persoonsgegevens, https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

  Wij maken gebruik van cookies die technisch noodzakelijk zijn om de website en haar functies optimaal te laten werken. Daarom kunt u deze website alleen gebruiken wanneer de cookies van toepassing zijn. Om deze reden geven wij u niet de keuze om cookies te accepteren of te weigeren. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hier.