Na tej spletni strani uporabljamo le piškotke, ki so s tehničnega vidika potrebni za prikaz spletne strani in uporabo njenih funkcij. Zato lahko to spletno stran uporabljate le, če so piškotki nameščeni, in torej nimate druge izbire. Dodatne informacije o piškotkih lahko najdete v ustrezni izjavi o zasebnosti podatkov.

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Izjava o ravnanju s podatki prijavitelja na portal za prijavo „Jobs & Career“ v imenu BSH Hausgeräte GmbH.

1. Odgovorna BSH družba

Portal na spletnem naslovu https://jobs.bsh-group.de upravlja družba

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany.

2. Uporaba in posredovanje profilov kandidatov znotraj BSH, namen

Portal za prijavo (“portal za prijavo“) spodaj navedenega podjetja (“BSH”) prijaviteljem omogoča prijavo na oglaševana delovna mesta in pošljanje splošnih prijav. Prijave na portal za prijavo se obdelujejo za naslednje podjetje:

BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
Savinjska cesta 30
3331 Nazarje
Slovenija

Vaša prijava bo po potrebi posredovana v podjetje, ki je navedeno kot iskalec za razpisano delovno mesto. Več informacij o podjetjih BSH Hausgeräte Group lahko najdete tukaj.

Osebne podatke (glejte polja v profilu spletnega obrazca za prijavo, kjer so obvezna samo polja, označena z »*«), ki jih kandidati vnesejo v portal za prijavo, BSH zbira, obdeluje in uporablja izključno za prijavni postopek, pa tudi za namene kadrovanja.

Če ste odgovorili na vprašanje »Kako ste izvedeli za BSH Slovenija?«, bo BSH vaše podatke uporabil v okviru statističnih analiz izven postopka prijave na razpisano delovno mesto v anonimizirani obliki.

Kadrovanje opravljajo pristojnisodelavci kadrovskega oddelka v sodelovanju s pristojnimi sodelavci v strokovnih oddelkih. Do (osebnih) podatkov, ki jih je predložil kandidat, imajo dostop le kadrovska služba in zaposleni, ki jim je zaupano kadrovanje na razpoložljivem delovnem mestu ustreznega/-ih oddelka/-ov.

Ko se kandidat prijavlja na razpisano delovno mesto, so (osebni) podatki, ki jih predloži, dostopni in jih obdelujejo le zaposleni v BSH, ki jim je zaupano kadrovanje na razpoložljivem delovnem mestu. Če kandidat pošlje splošno prijavo, se (osebni) podatki, ki jih je predložil, posredujejo ustreznemu funkcionalnemu oddelku / podjetju BSH znotraj skupine BSH.

3. Upravljanje profila kandidata s strani kandidata, običajni roki za izbris

Upravljanje profila kandidatov

Prijava na delovno mesto (bodisi na oglaševano bodisi ne) je možna brez registracije na portal za prijavo kandidatov. V takem primeru se kandidatu prek e-pošte (potrditveno e-sporočilo) zagotovi povezava, kjer lahko kandidat (neobvezno) ustvari račun na portalu za prijavo.

Ko je račun na portalu za prijavo, ustvarjen prek povezave, lahko kandidati kadar koli dostopajo do svojega prijavnega profila. Kandidati imajo vseskozi dostop do svojih vnesenih (osebnih) podatkov in si (osebne)podatke, ki so jih posredovali BSH v postopku prijave, lahko ogledajo kadarkoli.

Kandidat lahko kadar koli posodobi svoje kontaktne podatke. Vendar kandidat sam ne more posodobiti / izbrisati predloženih dokumentov in informacij v zvezi s svojim prijavnim profilom (ampak samo prek BSH - glej spodaj). Poleg tega lahko kandidat kadar koli naloži dodatne dokumente na portal za prijavo. Kandidati se morajo zavedati, da bo sprememba kontaktnih podatkov vplivala na vse njihove trenutne prijave.

Ko ga razpisano delovno mesto ne zanima več, lahko kandidat kadar koli umakne svojo prijavo na samem portalu za prijavo kandidatov. Kandidat po tem ne bo več obravnavan kot možen kandidat za to delovno mesto.

Kadar kandidat ne želi nadaljevati s splošno  prijavo, jo lahko kadar koli umakne na samem portalu za prijavo kandidatov. Kandidat nato ne bo več obravnavan kot možen kandidat za delovno mesto, ki ga je navedel v prijavi.

BSH se lahko obrne na kandidata z vprašanjem, ali ga zanima članstvo v skupini oseb, ki so izrazile željo po delu v skupini BSH („Skupina kandidatov“). Če postane del skupine kandidatov, ga BSH lahko kontaktira tudi za (druga) delovna mesta, ki ustrezajo znanju in/ali izkušnjam kandidata.  Ko kandidat ne želi več biti član skupine kandidatov, lahko kadarkoli umakne svojo prijavo na portalu za prijavo.

Obdobja brisanja / hrambe

V primeru prijave na razpisano delovno mesto ali v primeru splošne prijave, bodo kandidatovi prijavni podatki, dokumenti, uporabniški račun in drugi osebni podatki kandidata, dokončno izbrisani 6 mesecev po zaključku postopka prijave. Dokončanje postopka prijave pomeni trenutek, ko je kandidata (i) BSH zaposlil, (ii) se je kandidat umaknil iz postopka ali (iii) je od BSH prejel zavrnitev.

V primeru, da je kandidat izrazil svoje soglasje glede sprejema v skupino kandidatov, bodo prijava, dokumenti, uporabniški račun in drugi osebni podatki izbrisani iz skupine kandidatov 12 mesecev po sprejemu v to skupino.

Ko je kandidat sprejet v skupino kandidatov in se nato želi iz nje umakniti, se njegova prijava, dokumenti, uporabniški račun in drugi osebni podatki izbrišejo 6 mesecev po zaključku prijavnega postopka ali – če so starejši – takoj.

4. Zaščita profilov kandidatov pred zlorabo

BSH izvaja varnostne ukrepe za varstvo podatkov o profilih kandidatov z namenom zaščite pred manipulacijo, izgubo, uničenjem ali dostopom s strani nepooblaščenih oseb ter razkritjem. BSH prilagaja varnostne ukrepe stanju tehnološkega razvoja. Prenos podatkov med kandidatovim spletnim brskalnikom in portalom za prijavo poteka prek šifrirane povezave HTTPS (šifriranje prenosa).

5. Zaposlitev

V primeru, da BSH kandidata zaposli, se njegov prijavni profil ne prenese samodejno v ustrezni administrativni sistem kadrovske službe, temveč se zbere v okviru postopka zaposlovanja.

6. Prijave zaposlenih

Za interne zaposlene veljajo predpisi o varstvu podatkov, ki prevladajo nad to izjavo o varstvu podatkov. Skupina kandidatov ni na voljo za zaposlene; informacije o alternativnih razvojnih orodjih za zaposlene v BSH so na voljo pri njihovih vodjih.

7. JobAgent

Na spletni strani JobAgent se lahko naročite na novice. Da preverimo, če je bila registracija opravljena s strani lastnika uporabljamo „postopek dvojne prijave“. Na novice se uspešno naročite le, če je lastnik e-poštnega naslova predhodno potrdil aktivacijo glasila s klikom na povezavo iz potrditvenega e-poštnega sporočila. Kot dokaz zabeležimo izvedbo posameznih korakov postopka dvojne prijave.

Pri naših novicah uporabljamo statistične metode. Vse podatke uporabljamo izključno za statistično analizo za distribucijo novic.

Vaši podatki bodo uporabljeni izključno za pošiljanje novic, v kolikor ste se prijavili na naše glasilo JobAgent in sooglašate s pogoji. To soglasje lahko kadarkoli prekličete. V vsakem glasilu boste našli ustrezno povezavo. Takoj ko se odjavite od prejemanja novic, vaše podatke izbrišemo iz baze. Tudi če se ne odjavite, se bo vaša naročnina na novice samodejno zaključila po enem letu od registracije. Vabljeni, da se kadarkoli znova naročite.

Podatki se uporabljajo zgolj za tehnične namene in so na voljo zgolj tehničnim administratorjem.

8. Uporaba piškotkov na spletni strani BSH eRECRUITING

Kaj so piškotki in zakaj jih uporabljamo?

 Piškotki so majhne tekstovne datoteke ali deli kode, ki vsebujejo edinstveno identifikacijsko kodo. Piškotki shranjujejo informacije, kot je vaš izbran jezik ali druge osebne nastavitve strani. Če pozneje ponovno obiščete portal za prijavo kandidatov, bo vaš brskalnik s pomočjo piškotkov shranjene informacije posredoval nazaj na portal za zaposlovanje. To nam omogoča prikaz informacij, ki so prilagojene in primerne za vas.

Piškotki med drugim zagotavljajo, da med obiskom spletne strani ostanete prijavljeni in da spletna stran brezhibno deluje.

Kakšne vrste piškotkov uporabljamo?

Uporabljamo le piškotke, ki so s tehničnega vidika potrebni za pravilno delovanje spletne strani.

Kateri piškotki so dejansko v uporabi?

a) Sejni piškotki: Uporabljajo se za identifikacijo uporabnika med neprekinjeno sejo in se samodejno izbrišejo, ko se okno brskalnika zapre. Sejni piškotki se natančneje uporabljajo pri naslednjih točkah:

 • Dodelitev aplikacije brskalniku med postopkom prijave
 • Dodelitev obstoječemu uporabniku v sistemu (»Prijavljen sem kot Janez Novak«)

b) Piškotki za prijavo kandidata: Piškotke za prijavo kandidata se odkljuka/namesti ob prijavi v portal za prijavo kandidatov. Uporablja se jih za ocenitev, s katere spletne strani so bili kandidati usmerjeni na portal za prijavo kandidatov. Uporablja se jih lahko tudi za ugotavljanje, ali so jih kandidati uporabili za izpolnitev prijave. Piškotki za prijavo kandidata se ustvarijo za en teden in se ocenijo le interno ter se ne posredujejo tretjim strankam. Kot kateri koli drugi piškotek se jim lahko kadar koli izbriše v nastavitvah brskalnika.

c) Piškotki oglasne pasice: Ti piškotki se namestijo, ko uporabnik klikne na oglasno pasico. To pomeni, da se oglasna pasica temu uporabniku ne bo več prikazala. Piškotek shrani stanje oglasne pasice za eno leto. Tako se bo oglasna pasica ponovno pojavila najpozneje čez eno leto.

9. Dodatne informacije o varstvu podatkov

Za prikaz spletnega mesta v vašem spletnem brskalniku uporabljamo različne tehnične naprave, s katerimi zagotovimo, da so vse vsebine vedno posodobljene. Da bi zagotovili, da je vaša uporabniška izkušnja, zlasti hitrost nalaganja spletne strani, vedno boljša, uporabljamo tudi ponudnike tehničnih storitev, ki nam omogočajo, da zagotovimo vsebino, potrebno za predstavitev spletne strani (tako imenovana »omrežja za dostavo vsebin« ali CDN). Ti ponudniki tehničnih storitev CDN delujejo v našem imenu in so z ustreznimi pogodbami vezani na upoštevanje naših navodil. Tako zbrani podatki bodo uporabljeni le za prikaz vsebine spletne strani v vašem spletnem brskalniku in bodo v obsegu dostave izbrisani takoj po vmesnem shranjevanju.

Zaradi tehničnih razlogov vaš spletni brskalnik vsakič, ko dostopa do naše spletne strani, samodejno pošlje informacije na naš spletni strežnik (tj. dnevniški podatki). Nekatere od teh podatkov hranimo v dnevniških datotekah, kot na primer:

 • datum dostopa
 • čas dostopa
 • URL spletne strani
 • različica uporabljenega protokola HTTP
 • dostopane datoteke
 • obseg prenesenih podatkov
 • vrsta in različica spletnega brskalnika
 • vrsta operacijskega sistema
 • naslov IP (anonimiziran)

Dnevniški podatki običajno ne vsebujejo osebnih podatkov. Ko je potrebno, analiziramo samo dnevniške podatke, predvsem z namenom, da odpravimo napake pri delovanju naše spletne strani ali razjasnimo varnostne dogodke. Te dnevniške podatke hranimo za nedoločen čas.

V posebnih primerih bomo morda morali zbrati popoln IP naslov naprave ter dnevniške podatke, da odpravimo napake ali ohranimo dokaze o varnostnem incidentu. Ko je napaka odpravljena, ali je varnostni dogodek v celoti razjasnjen, ali če prvotni namen obdelave zaradi drugih dejavnikov ne obstaja več, te podatke izbrišemo. V primeru varnostnega dogodka bomo dnevniške podatke posredovali preiskovalnim organom za vsak primer posebej in sicer v dovoljenem in potrebnem obsegu. Take dnevniške podatke hranimo ločeno od drugih zbranih podatkov, ki se nanašajo na uporabo naše spletne strani. 

Zgornji postopki obdelave podatkov temeljijo na osnovi zakonskega dovoljenja v skladu s Členom 6, 1. odstavkom, črko b Uredbe (EU) št. 2016/679 za: 

 • osebne podatke prosilcev, posredovane v postopku prijave na spletni strani portala za prijavo;
 • registracijo na spletni strani portala za prijavo;
 • shranjevanje in obdelavo osebnih podatkov v „Skupini prosilcev“

10. Vaše pravice

 • Vaša pravica do informacij o vaših podatkih: Na zahtevo vam bomo posredovali informacije o podatkih, ki jih hranimo o vas. Če imate kakršna koli vprašanja o vaših osebnih podatkih, prosim uporabite spodnji kontakt, da pridete v stik s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov

BSH Hausgeräte GmbH
Data Protection Officer
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, Nemčija

 Data-Protection-SI@bshg.com

 • Vaša pravica do popravka in dopolnitve podatkov: Če nas boste o tem obvestili, bomo netočne podatke o vas ustrezno popravili. Popolnili bomo nepopolne podatke, če nas boste o tem obvestili, v primeru da so ti podatki potrebni za predvideni namen obdelave podatkov.
 • Vaša pravica do izbrisa podatkov: Na zahtevo bomo izbrisali informacije, ki jih hranimo o vas. Vendar pa se nekateri podatki izbrišejo šele po določenem obdobju hrambe, na primer, določene podatke moramo v nekaterih primerih hraniti po zakonu ali ker te podatke potrebujemo, da bi izpolnili naše pogodbene obveznosti do vas.
 • Vaša pravica do blokade podatkov: V nekaterih zakonsko določenih primerih bomo na vašo željo blokirali vaše podatke. Blokirani podatki se naprej obdelujejo samo v zelo omejenem obsegu.
 • Vaša pravica do preklica soglasja: Svoje soglasje za prihodnjo obdelavo vaših podatkov lahko kadarkoli prekličete. To ne vpliva na zakonitost obdelave vaših podatkov do trenutka, ko je vaše soglasje umaknjeno.
 • Vaša pravica do ugovora proti obdelavi podatkov: Obdelavi prihodnjih podatkov lahko kadar koli nasprotujete, če obdelujemo vaše podatke na podlagi ene od zakonskih podlag iz Člena 6 (1e ali 1f) Uredbe (EU) št. 2016/679. Če ugovarjate, bomo prenehali obdelovati vaše podatke pod pogojem, da ni nobenega nujnega in upravičenega razloga za nadaljnjo obdelavo. Obdelava vaših podatkov za namene neposrednega trženja za nas nikoli ni nujna in upravičena podlaga. 
 • Vaša pravica do prenosa podatkov: Na vašo zahtevo vam lahko damo na voljo določene informacije v strukturirani, običajni uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Vaša pravica do pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo glede varstva podatkov lahko vložite pri organu za varstvo podatkov. Za to se obrnite na organ za varstvo podatkov, ki je odgovoren za to v regiji vašega prebivališča ali organ za varstvo podatkov, pod katerega pristojnost sodimo mi (naveden spodaj).

  Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana; www.ip-rs.si